Zoekt u een jurist arbeidsrecht in Amsterdam?

jurist arbeidsrecht

Specialist in arbeidsrecht Amsterdam

Als werknemer in Nederland heeft u rechten en plichten. Datzelfde geldt natuurlijk voor werkgevers.
Niet voor niets is een arbeidscontract een overeenkomst die wederzijds verplichtingen schept. Dat
maakt een arbeidscontract of de ontbinding daarvan soms tot inzet van conflict. Arbeidsrecht is het
juridische specialisme dat zich toespitst op conflicten die zich in de arbeidsrechtelijke sfeer afspelen.
Zowel werknemers als werkgevers zullen daarom in sommige situaties een beroep willen doen op
een specialist in arbeidsrecht in Amsterdam.

Als werknemer kunt u te maken krijgen met een conflict. Het meest voorkomende arbeidsrechtelijke
geschil betreft ontslag, maar er zijn ook andere situaties denkbaar. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een
werkgever zijn verplichtingen naar u niet nakomt, bijvoorbeeld door u werk te laten doen dat niet
strookt met uw contract. Het is natuurlijk wel van belang te realiseren dat een juridisch conflict de
arbeidsverhoudingen vaak zodanig verstoort dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst vaak het
onoverkomelijke gevolg is. Nochtans kan een specialist in arbeidsrecht in Amsterdam u ook helpen
met advies, mocht u het (nog) niet tot een juridisch conflict willen laten oplopen.

Elke medaille heeft natuurlijk twee kanten. Ook werkgevers doen een beroep op specialisten in
arbeidsrecht. Bijvoorbeeld wanneer u uzelf genoodzaakt ziet een werknemer te ontslaan. Dit is in
veel gevallen lang niet eenvoudig. Ook niet wanneer u zeer valide redenen hebt voor het ontslag.
Ook bij het opstellen van nieuwe arbeidscontracten is gedegen juridisch advies erg belangrijk. Laat u
daarbij adviseren door een specialist in arbeidsrecht die u vindt via Vergelijkjuristen.nl.